Dolnohbitský maďal

Název památného stromu: Dolnohbitský maďal
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
Číslo ústředního seznamu: 211019.1/1
Obec: Dolní Hbity
Katastrální území: Dolní Hbity
Číslo parcelní pozemku: 5/2
Popis lokality: u morového kříže naproti kostelu
GPS: 49°39'24.133"N, 14°10'8.849"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
360 cm (v roce 2009)
Výška: 23 m
Věk: cca 220 let
Zdravotní stav: strom vitální, ošetřen v roce 2007
Důvody ochrany: soliterní mohutný strom se silným kmenem
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí