Smrk na Vrtance

Název památného stromu: Smrk na Vrtance
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: smrk ztepilý (Picea Abies)
Číslo ústředního seznamu: 103485
Obec: Dolní Hbity
Katastrální území: Luhy
Číslo parcelní pozemku: 268/1
Popis lokality: nad koupalištěm na Vrtance
GPS: 49°39'51.275"N, 14°11'32.096"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
260 cm (v roce 2004)
Výška: 25 m
Věk: cca 170 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: stáří, vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí