Dub v Nepřejově

Název památného stromu: Dub v Nepřejově
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)
Číslo ústředního seznamu: 211066.1/1
Obec: Dolní Hbity
Katastrální území: Nepřejov
Číslo parcelní pozemku: 54/2
Popis lokality: v soukromé zahradě domu, čp. 17
GPS: 49°38'30.104"N, 14°10'28.991"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
350 cm
Výška: 22 m
Věk: cca 190 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí